Gravlund
 
Det mest komplette kirkegårdsprogrammet på det norske marked!

                http://www.kirkedata.no/img/b398fa8c5f81a060714f03f360dffb48/1BB3D456.PNGBrev

Sammen med Gravlund følger der med ca 30 brevmaler, som er satt opp etter kirkerådets standard.

 

                                        http://www.kirkedata.no/img/b398fa8c5f81a060714f03f360dffb48/brevmal_23_03_2017.png

Økonomi/kommunikasjon

Vi har i dag toveis kommunikasjon til flere økonomisystem og Kardinal. 

Eksterne økonomisystem:

 


Kart 
Gravlund er det eneste kirkegårdsprogrammet som leveres med både et skjematisk og digitalt kartsystem som standard.

http://www.kirkedata.no/img/b398fa8c5f81a060714f03f360dffb48/Kart_23_03_2017.pnghttp://www.kirkedata.no/img/b398fa8c5f81a060714f03f360dffb48/kart_1_23_03_2017.png